515-00-77-30

Regulamin TOPFOTO360.pl
Regulamin

Regulamin Dotyczący Usług TOPFOTO360.pl w Dziedzinie Fotografii 360 Stopni

TOPFOTO360.pl

Regulamin Korzystania z Informacji na Stronie TOPFOTO360.PL

Każdy Użytkownik, osoba korzystająca z treści dostępnych na tej stronie, wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku nie akceptacji któregokolwiek z warunków, Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z treści dostępnych na stronie.

Treści na Stronie

1.1 Wszelkie treści, w tym teksty, grafiki, multimedia oraz inne materiały dostępne na stronie, stanowią własność TOPFOTO360.PL
1.2 Zakazuje się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania czy udostępniania treści w celach komercyjnych bez zgody pisemnej TOPFOTO360.PL

Zakres Użytkowania

2.1 Użytkownik ma prawo przeglądać, pobierać, drukować oraz udostępniać treści dostępne na stronie wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.
2.2 Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych na stronie TOPFOTO360.PL w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, normami etycznymi, a także działalnością naruszającą dobra osobiste i prawa innych osób.

Zakaz Działalności Nielegalnej

3.1 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą prowadzić do naruszenia prawa, szkody dla TOPFOTO360.PL lub innych użytkowników strony.

Odpowiedzialność

4.1 TOPFOTO360.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z treści zawartych na stronie.
4.2 TOPFOTO360.PL nie odpowiada za skutki wynikłe z działań Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

Zgoda na Zasady Regulaminu

5.1 Korzystając z treści strony, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5.2 Użytkownik, który nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, nie powinien korzystać z treści dostępnych na stronie.

Warunki Umowy

Przed zawarciem umowy, klient powinien skrupulatnie zapoznać się z jej treścią, aby pełnię zrozumieć zasady, warunki oraz prawa i obowiązki wynikające z przyszłego porozumienia. Warto szczególnie skoncentrować się na kluczowych punktach, takich jak zakres świadczonych usług, warunki płatności, zasady dostawy, a także wszelkie postanowienia dotyczące zobowiązań i odpowiedzialności obu stron. Dokładne zrozumienie treści umowy pozwoli klientowi na podejmowanie świadomych decyzji i uniknięcie ewentualnych nieporozumień w trakcie trwania współpracy.

Przedmiot Umowy

1.1 Umowa reguluje warunki świadczenia usług w zakresie:
a) Spacery Wirtualne,
b) Fotografie Nieruchomości,
c) Fotografie przy użyciu BSP (Drona),
d) Tworzenie Stron WWW
e) Projektowanie Wizytówek, Ulotek, Banerów itp.

Zamówienie

2.1 Zamówienie usługi odbywa się poprzez akceptację oferty TOPFOTO360.PL.
2.2 Dla Wirtualnego Spaceru zamówienie obejmuje:
a) Dokładny opis przestrzeni, w tym szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru, układu pomieszczeń oraz specyficznych wymagań, które mają zostać uwzględnione w wirtualnym spacerze.
b) Termin realizacji, czyli określony czas, w którym wirtualny spacer zostanie wykonany, obrobiony i udostępniony Klientowi, uzgodniony indywidualnie i nieprzekraczający 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia prac.
c) Formę prezentacji, która może obejmować interaktywny wirtualny spacer dostępny na stronie internetowej Klienta, lub w innych miejscach zgodnie z preferencjami Klienta oraz technicznymi możliwościami.
2.3 Dla Produktów Fotograficznych zamówienie obejmuje:
a) Sesję fotograficzną nieruchomości lub inego miejsca, która może obejmować sesję plenerową lub wydarzenia specjalne, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Klientem.
b) Obróbkę i retusz wykonanych zdjęć, w tym korekcję kolorów, kadrowanie oraz inne niezbędne poprawki w celu zapewnienia najwyższej jakości finalnych produktów.
c) Termin oddania produktów fotograficznych, który zostanie ustalony indywidualnie z Klientem i będzie określony w umowie, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia sesji fotograficznej.
2.4 Dla Tworzenia Stron WWW zamówienie obejmuje:
a) Specyfikacje funkcjonalne i graficzne strony, w tym szczegółowy opis funkcji, które mają zostać zaimplementowane (np. formularze kontaktowe, galerie zdjęć, sklepy internetowe), oraz wytyczne dotyczące wyglądu strony, takie jak kolorystyka, układ, czcionki i inne elementy graficzne.
b) Oczekiwania co do interaktywności i designu, czyli określenie poziomu interaktywności strony (np. animacje, interaktywne mapy, efekty przejść) oraz preferencje Klienta dotyczące stylu i estetyki strony (np. minimalistyczny, nowoczesny, klasyczny).
c) Termin oddania gotowej strony, czyli ustalony z Klientem czas na zakończenie wszystkich prac związanych z tworzeniem strony, przeprowadzeniem testów oraz finalnym wdrożeniem, nieprzekraczający 45 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu.
2.5 Dla Produktów Reklamowych zamówienie obejmuje:
a) Projekt i wykonanie materiałów reklamowych, takich jak ulotki, plakaty, banery, zgodnie z ustaleniami z Klientem.
b) Konsultacje w zakresie strategii marketingowej oraz doboru odpowiednich mediów do kampanii reklamowej.
c) Termin realizacji i dostarczenia produktów reklamowych.

Zaliczka

3.1 W celu potwierdzenia zamówienia, Klient wnosi zaliczkę 30% wartości usługi.
3.2 Zaliczka powinna być wpłacona w uzgodnionym terminie.

Metody Płatności

4.1 Pełna płatność za usługę do uregulowania w dniu dostarczenia gotowego produktu.
4.2 Płatność gotówką, przelewem lub systemami płatniczymi online.

Przetwarzanie Danych Osobowych

5.1 Akceptacja umowy to zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności TOPFOTO360.PL, dostępną tutaj

Postanowienia Końcowe

6.1 Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
6.2 W przypadku naruszenia postanowień, obie Strony mają prawo do rozwiązania umowy.
6.3 Umowa wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez obie Strony.

Użytkownik, osoba odwiedzająca stronę TOPFOTO360.PL, zgadza się na regulamin. Jeśli nie zgadza się, prosimy o niekorzystanie z usług.

Zamów Rozmowę

Wycena Wirtualnego Spaceru

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie, aby omówić szczegóły i dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Jeśli preferujesz indywidualne podejście, skontaktuj się z nami, aby umówić spotkanie, podczas którego omówimy Twoje oczekiwania.

Wycena Wirtualnego Spaceru

Wirtyalny Spacer Kontakt z TOPFOTO360.pl
Oferta Spacerów Wirtualnych